VERGİ BEYANNAMELERİ KONTROL ve E-BEYANNAME HİZMETLERİ

Vergi beyanname hizmetleri kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız:

  • Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile diğer mali mevzuat hükümleri gereği aylık ve dönemsel olarak beyanı zorunlu beyannamelerin mevzuat hükümlerine göre elektronik ortamda yasal kayıtlarla karşılaştırılarak hazırlanması, bu beyannamedeki bilgilerin dayanağı olduğu eklerinin hazırlanması ve yasal süreç içerisinde mevzuat hükümlerine göre elektronik ortamda gönderilerek tahakkukların alınması, müşterinin bilgilendirilmesi.
  • 3568 Sayılı Kanun kapsamında, mali mevzuatın aracılık olarak izin verdiği konularda beyanı zorunlu beyannamelerin düzenlenmesi, bu beyannamedeki bilgilerin dayanağı olduğu eklerinin hazırlanması ve meslek mensubunun şifresi kullanılarak beyan edilmesi ve tahakkukların alınması, müşterinin bilgilendirilmesi.

Kapsamında destek olmaktadır.