GENEL MUHASEBE HİZMETLERİ

  • Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun kayıtlar üzerinden Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) konusunda ihtiyaç duyulan her türlü finansal mali tablolar (Finansal Durum Tablosu, Kar Zarar Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu vb.) ve dipnot raporların hazırlanması,
  • Genel Muhasebe konularında dışarıdan hizmet verilen (outsource) müşterilerin, muhasebesi kendi bünyelerinde tutulan veya arızî olarak hizmet verilen mükelleflerin, muhasebe işlemlerinin kontrol edilmesi, dönem sonu işlemlerinin kontrolü ve doğruluğunun kontrolünün yapılması,
  • Şirketlerin faaliyetlerine ve yetkilendirmelerine ilişkin esaslar hakkında kanun, yönetmelik ve tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirketin tüm muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı ile diğer uyulması gereken tüm yasal mevzuata uygun şekilde tutulmasının sağlanması,
  • Kasa, banka, müşteri ve satıcı cari hesap mutabakatlarının yapılması,
  • Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na göre amortisman tablolarının oluşturulması ve muhasebe kayıtlarının yapılması,
  • Stok Maliyet tablolarının oluşturulması,