DENETİM HİZMETLERİ

  • Muhasebe iş ve işlemlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi ve raporlanması,
  • Kontrol hizmetleri
  • Bilirkişilik hizmeti