BORDRO VE PERSONEL HİZMETLERİ

Bordro ve personel hizmetleri kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız:

 • Şirketin aylık ücret bordrolarının şirketten alınan veriler doğrultusunda düzenlenmesi,
 • Bordrolamaya ilişkin raporların hazırlanması ve işverene uygun göreceği şekilde iletilmesi,
 • İşverenden alınacak bilgiler doğrultusunda işten ayrılışta hesaplanması gereken her türlü ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin hesaplamalarının yapılması,
 • Merkez, ek işyeri ve/ veya şubeye ilişkin SGK ve Müdürlükleri açılış/kapanış işlemlerinin yapılması,
  • İşyeri sicil numarası alınması,
  • İşverenden alınacak bilgiler ışığında işe giriş/çıkış sigorta bildirgelerinin hazırlanması,
  • SGK e-bildirgelerinin hazırlanması, tahakkukların alınması, müşterinin bilgilendirilmesi,
 • Tüm yasal  “dönemsel bildirim” formların hazırlanması,Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından talep edilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Personel yıllık izin kayıtlarının tutulması,
 • İzin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin ilgili çalışana gönderilmesi,
 • Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası.
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) konusunda ihtiyaç duyulan Kıdem ve İzin Karşılığı hesaplama tablolarının hazırlanması

 Kapsamında destek olmaktadır.